scsc

Loft og væg paneler

Akustiske loft og/eller vægpaneler er paneler, der er konstrueret af materialer, der specifikt reducerer efterklang i et rum ved hjælp af det lydabsorberende materiale. Disse paneler er specielt designet til at reducere støj og skabe en bedre akustik ved at absorbere og dæmpe lyden, der reflekteres fra loftet. Panelerne fås i forskellige størrelser, former og designmønstre, hvilket giver mulighed for at tilpasse dem til forskellige designmæssige behov og akustiske behov.

cs

Når der opstår støj i et rum, så bliver en del af den reflekteret af de omkringliggende overflader, såsom vægge, lofter og gulve. Hvis disse overflader er hårde og glatte, kan lyden blive reflekteret tilbage i rummet og skabe en uønsket efterklang. Dette kan føre til forvrængning af lyden og gøre det vanskeligt at kommunikere.

dasda

Lyddæmpning vha akustiske loft og eller vægpaneler kan være en effektiv løsning på lydproblemer i rum, da de kan hjælpe med at reducere efterklangstiden. Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd til at falde til under et bestemt niveau i et rum efter, at lyden er blevet skabt.

s
dsd

Vil du vide mere om mulighederne så kontakt os på 88 82 70 05 eller skriv på info@office2go.dk